Välkommen till RTM Försäljnings AB!

Vi levererar utrustning och material till olika former av vattenanläggningar. Det kan vara in och utloppskonstruktioner för våtmarker, bevattningsdammar mm. Vi har munkar, rör, klaffbackventiler o. s. v. i vårt sortiment